Có những phương pháp trồng răng giả như thế nào?

Hiện nay có những phương pháp trồng răng giả như thế nào là thông tin mà rất nhiều bệnh nhân quan tâm, từ những cách phục hình răng này, bạn có thể lựa chọn cho mình kỹ thuật phù hợp nhất

Với sự phát triển của ngành nha khoa, phương pháp trồng răng giả cũng ngày càng nhiều hơn, nắm được có các kỹ thuật trồng răng giả như thế nào bạn sẽ dễ dàng lựa chọn được phương pháp phục hình răng phù hợp với mình.

Ba phương pháp trồng răng giả cơ bản

  1. Sử dụng hàm tháo lắp: Sử dụng khi mất cả hàm răng hoặc rất nhiều răng
  2. Cầu răng sứ: Sử dụng khi mất 1 chiếc răng hoặc nhiều chiếc răng
  3. Cấy ghép implant: Sử dụng khi mất 1 chiếc răng, nhiều răng hoặc cả hàm răng

3 phương pháp trồng răng giả

Với 3 phương pháp này, về cơ bản bạn đã nắm được có các kỹ thuật trồng răng giả như thế nào, ngoài ra, còn có các phương pháp kết hợp mà bạn nên quan tâm.

Kết hợp kỹ thuật trồng răng

  • Hàm tháo lắp kết hợp implant: Dùng một chân implant làm cố định cho hàm tháo lắp, phương pháp này ít được sử dụng hơn
  • Cầu răng sứ kết hợp implant: Sử dụng trong trường hợp mất nhiều răng, cắm trụ implant và lắp cầu răng sứ lên trên. Phương pháp này được sử dụng nhiều

Như vậy, có những kỹ thuật trồng răng giả như thế nào và cách nào phù hợp với bạn, bạn sẽ được bác sĩ tư vấn khi thăm khám. Các phương pháp trên đây là cơ bản và phổ biến nhất cho bạn lựa chọn khi quyết định phục hình răng.

Xem thêm:

Tin liên quan